Hoppa till sidans innehåll

Försäkring


Ridskolan har alla sina hästar försäkrade i Agria. Därmed ingår en försäkring som heter Agria Incident vilken ersätter olyckor och personskador som hästen orsakar.

Även besökare i stallet och andra omfattas av försäkringen. Läs mer om försäkringen på Agrias hemsida där hittar du även blankett och kontaktuppgifter om du vill söka ersättning. Dock är det viktigt att du omgående kontaktar vår personal vid en eventuell incident. Ridskolan sätter säkerheten väldigt högt och om det finns förändringar och förbättringar som leder till en säkrare stallmiljö vill vi gärna genomföra dom så långt det går.   

http://www.agria.se/hast/artikel/Agria-Incident---en-gratis-olycksfallsforsakring-for-manniskor 

Agria Incident:

  • ersätter kostnader vid skada upp till 100 000 kronor.
  • skyddar vid medicinsk invaliditet upp till tio prisbasbelopp.
  • betalar ersättning vid dödsfall på grund av olycksfall med ett prisbasbelopp.
  • Ersätter kostnader för privat- och specialistvård.
  • Innehåller en specialistvårdsgaranti med 1 000 kronor per dygn.
  • Innehåller en operationsgaranti om 1 000 kronor per dygn.

Försäkringen är ett samarbete mellan Agria Djurförsäkring och Länsförsäkringar Sak AB.

           

Uppdaterad: 17 APR 2020 15:49 Skribent: Jenny Zachén